reg-euro-prog

Лиценз PDF Е-поща

 

 

Лицензия № 200312090

Издадена на Център за професионално обучение към “Частно училище по туризъм” ООД, гр. Добрич, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 16/ 12.11.2003 г.)

Предлагани професии, специалности:

1. “Хлебар-сладкар”, код 541030,
2. “Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 – втора степен на професионална квалификация;
3. “Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 – втора степен на професионална квалификация;
4. “Готвач”, код 811070, “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 – втора степен на професионална квалификация;
5. “Сервитьор – барман”, код 811080, “Обслужване в заведения за обществено хранене”, код 8110801 – втора степен на професионална квалификация;
6. “Камериер”, код 811030, “Хотелиерство”, код 8110301 – първа степен на професионална квалификация;
7. “Администратор в хотел”, код 811020, “Организация на обслужването в хотел”, код 8110201 – трета степен на професионална квалификация;
8. “Фризьор”, код 815010, “Фризьорство”,код 8150101 – втора степен на професионална квалификация;
9. “Козметик”, код 815020, “Козметика”, код 8150201 – втора степен на професионална квалификация;
10. “Работник в озеленяването”, код 622030, “Озеленяване и цветарство”, код 6220301 - първа степен на професионална квалификация;
11. “Пътен строител”, код 582060, “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601 - първа степен на професионална квалификация;
12. “Оператор на компютър”, код 482030, ”Текстообработване”, код 482031 – първа степен на професионална квалификация.

Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО (протокол № 11/ 21.07.2004 г.) с нови професии и специалности, както следва:
1. Професия “Шивач”, код 542110
1.1. Специалност “Шивачество”, код 5421101 – първа степен на професионална квалификация.
2. Професия “Оператор в дървообработването”, код 543020
2.1. Специалности “Производство на мебели”, код 5430201 - втора степен на професионална квалификация;
2.2. “Производство на тапицирани изделия”, код 5430203 – втора степен на професионална квалификация.
3. Професия “Техник – животновъд”, код 621040
3.1. Специалност “Пчеларство и бубарство”, код 6210406 – трета степен на професионална квалификация.
4. Професия “Фермер”, код 621060
4.1. Специалност “Земеделец”, код 6210601 – втора степен на професионална квалификация.
5. Професия ”Работник в горското стопанство”, код 623060
5.1. Специалност “Лесокултурни дейности”, код 6230601 – първа степен на професионална квалификация;
5.2. Специалност “Дърводобив”, код 6230602 – първа степен на професионална квалификация.
6. Професия “Строител”, код 582030
6.1. Специалности “Помощник в строителството”, код 5820301 – първа степен на професионална квалификация;
6.2. “Кофражи”, код 5820302 – втора степен на професионална квалификация;
6.3. “Армировка и бетон”, код 5820303 - втора степен на професионална квалификация;
6.4. “Зидария”, код 5820304 - втора степен на професионална квалификация;
6.5. “Мазилки и шпакловки”, код 5820305 – втора степен на професионална квалификация.
7. Професия “Електромонтьор”, код 522020
7.1. Специалност “Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професионална квалификация.
8. Професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040
8.1. Специалности “Хладилна техника”, код 5220405 - втора степен на професионална квалификация;
8.2. “Климатична и вентилационна техника”, код 5220407 - втора степен на професионална квалификация.
9. Професия “Икономист – мениджър”, код 345010
9.1. Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3450104 – трета степен на професионална квалификация.

Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО (протокол № 12/ 23.09.2004 г.) с професии и специалности, както следва:
1. Професия“Техник на селскостопанска техника”, код 621070,
1.1. специалност “Механизация на селското стопанство”, код 6210701 – трета степен на професионална квалификация.