reg-euro-prog

"Готвач"

"Готвач", код 811070, "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701 – втора степен на професионална квалификация.

"Сервитьор – барман"

“Сервитьор – барман”, код 811080, “Обслужване в заведения за обществено хранене”, код 8110801 – втора степен на професионална кв...

"Производство на хляб и хлебни изделия"

“Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 – втора степен на професионална квалификация.

"Производство на сладкарски изделия"

"Производство на сладкарски изделия", код 5410302 – втора степен на професионална квалификация.

"Козметик"

"Козметик", код 815020, специалност „Козметика“, код 8150201.

"Фризьор"

"Фризьор", код 815010, специалност "Дамско фризьорство", код 8120101.

"Администратор в хотел"

"Администратор в хотел", код 811020, специалност „Организация на обслужването в хотел“, код 8110201.

"Камериер"

"Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110304.

Обучение за работа с компютри

Обучение за работа с компютри, обучение по дигитална компетентност.

Езиково обучение

Езиково обучение – общуване на чужди езици: немски, английски, руски, испански, италиански, френски.

 • "Готвач"

 • "Сервитьор – барман"

 • "Производство на хляб и хлебни изделия"

 • "Производство на сладкарски изделия"

 • "Козметик"

 • "Фризьор"

 • "Администратор в хотел"

 • "Камериер"

 • Обучение за работа с компютри

 • Езиково обучение

 • Хлебар-сладкар, код 541030.

 • Готвач, код 811070.

barman

 • Сервитьор-барман, код 811080.
PDF Е-поща

“Частно училище по туризъм” ООД, гр. Добрич – логотип върху шапка."ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ ПО ТУРИЗЪМ" ООД – ГРАД ДОБРИЧ

е създадено през 1997 година с решение на Добричкия окръжен съд. Частното училище организира обучение за възрастни и извършва и друга образователна дейност, предвидена в Закона за професионално обучение и образование. Програмите са съобразени с ДОИ за придобивана на квалификация по двадесет професии, одобрени от МОН. В него са се  обучили и придобили начална и допълнителна квалификация над 2000 безработни и заети лица, регистрирани в Бюрата по труда. Сред основните задачи пред „Частно Училище по туризъм” ООД е насочана към задоволяване пазара на труда със знаещи и можещи специалисти, готови за реализация в едни от най-традиционните и перспективни сектори на икономиката. Сред приоритетите в образователния процес са компютърно и чуждоезиково обучение, квалифициране и преквалифициране в професии – готвачи, сервитьори, бармани, администратори, камериери, озеленители, пътни строители, строители и помощник строители, фризьори и козметици и мн.други; ключови компетентности и мотивационно обучение.
Основната дейност на „Частно училище по туризъм” ООД е подготвяне на кадри, които търсят работа в сферата на туризма и строителството. “Частното училище по туризъм” има голям опит в обучението на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда от регион Добрич, Шумен и Варна. Наред с това се обучават и свободни граждани, търсещи по-успешна професионална реализация.
Поради коректното си отношение към всички обучаващи се, отличното качество на обучение и добрата материална база, която се намира в централната част на града, Центърът си е извоювал едно от първите места в системата на професионално обучение в региона.
Обучаващия екип се състои от висококвалифициран и с дългогодишен професионален опит преподаватели и изтъкнати в своята област професионалисти. Преподавателския състав е на основен трудов договор в професионални гимназии, като голяма част от тях са носители на ІІ-ри клас квалификация.

 

“Частно училище по туризъм” ООД, гр. Добрич – логотип върху тениска.

“Частно училище по туризъм” ООД участва като партньор в следните проекти финансирани от международни и национални фондове:
         
1. Партньор –  на професионална гимназия по техника и облекло „Дочо Михайлов” – гр. Тервел в проект-програма „ФАР” – Алтернативна заетост – BG 2004;
2. Обучение на безработни лица към бюрата по труда – Добрич, Шумен, Балчик, Каварна, Варна, Тервел, Генерал Тошево, Силистра и други региони;
3. Обучения по програма на ПРООН „Красива България” – Добрич, Балчик, Каварна, Варна;
4. Обучения по програма на ПРООН „Красив Добрич” – Добрич;
5. Обучение по програма на ПРООН „Красив Балчик” – Балчик;
6. Обучения по заявки от работодатели за придобиване и повишаване на квалификацията на заети и безработни лица;
7. BG2004/006-070.01.01.10  - „Създаване на център за обучение на възрастни в контекста на Европейска концепция за Учене през целия живот” – 2006 – 2008г.
8. Обучения по Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013г.” – схема „АЗ МОГА” -Добрич, Балчик, Каварна, Варна, Тервел, Генерал Тошево, Силистра, Шабла и други региони.
9. Обучения по Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013г.” – схема „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”   - Добрич, Балчик, Каварна, Варна, Тервел, Генерал Тошево, Силистра, Шабла и други региони.
10. Обучения по Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013г.” – схема „РАЗВИТИЕ”   - Добрич, Каварна, Тервел, Крушари.
11. Обучение на частни лица.

          Центърът за професионално обучение към Частното училище по туризъм е подготвил голям процент от обслужващия персонал в К.К. „Албена”, Каварна, Балчик, Кранево, Русалка. Негови кадри са намерили реализация по южното Черноморие – Приморско, Слънчев бряг и други, предимно готвачи, сервитьори, камериерки и администратори, озеленители, помощник строители и др.
Центърът работи предимно с бюрата по труда – Балчик, Каварна, Добрич, Шумен, Тервел, Генерал Тошево, Крушари и Варна. За 2005 г. от обявените седем квалификационни обучения по туристическо обслужване към програма ПРООН „Красива България” е спечелил шест оферти – три за готвач, две за камериерки, един за администратор в градовете Добрич, Каварна, Балчик и Варна.
Активно участва в обучението на кадри по ОП”РЧР”2007-2013г. – схеми: „АЗ МОГА”, „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”, „РАЗВИТИЕ”, „НОВ ИЗБОР – РЕАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ”
        Активно участва в подготовката и на кадри във връзка със спогодба на Бюрата по труда с Германия, Италия, Испания и частни договори с Кипър, Гърция, Турция и Канада. Центърът има изградено дълготрайно партньорство с частни трудови борси и ДБТ – гр. Добрич и региона.

 

Общуване на чужди езици:

 • Немски език – 300 уч. часа
 • Английски език – 300 уч. часа
 • Руски език300 уч. часа

Общуване на чужди езици:

 • Испански език – 300 уч. часа
 • Италиански език език – 300 уч. часа
 • Френски език300 уч. часа

Дигитална компетентност:

 • Обучение по дигитална компетентност – 45 уч. часа.